جزئیات پروژه

شرح پروژه

برج آسمان (SKT) مجموعه کانسترکت برای ساخت برج جدید ویتنام در مرکز شهر هانوی دست به کار شده است. کانسترکت بخشی از تیم طراحی و ساخت، که شامل احمد کیانی،محسن محمودی و پرستو همتی است را مسئول این کار کرده است.