مرمریت کرم دیپلمات

مرمریت کرم دیپلمات

مرمریت کرم دیپلمات

مرمریت کرم پرتقالی

مرمریت کرم پرتقالی

مرمریت کرم صورتی در اندازه40×40کاربرد: پله ،پلاک

سنگ مرمریت آباده

سنگ مرمریت آباده

سنگ مرمریت آباده

مرمریت کرم امواج روشن

مرمریت کرم امواج روشن

این نوع سنگ مخصوص صادرات به کشورهای باکو، عراق می باشد

مرمریت کرم بی موجCS

مرمریت کرم بی موجCS

مرمریت کرم بی موجCS

مرمریت زیتونی تنه درختی

مرمریت زیتونی تنه درختی

مرمریت تنه درختی زیتونی و مرمریت کرم روشن در انواع سایزهای:40×40و50×50و60×60و80×80 و130×130به عنوان کف آسانسور که مصرف عمده آن می باشد.

مرمریت کرم صورتی

مرمریت کرم صورتی

مرمریت کرم صورتی در اندازه40×40کاربرد: پله ،پلاک